Grondwerk

De Van der Werff Groep is mede groot geworden als grondwerkbedrijf. Nog steeds is grondwerk één van de belangrijkste pijlers binnen ons bedrijf. Immers: de grond waarop wij bouwen is de basis van al onze werkzaamheden. Een project slaagt pas echt als de ondergrond staat als een huis.

Welke grondwerkzaamheden voeren we uit?

Onze grondwerkzaamheden voeren we uit binnen onze werkmaatschappij Van der Werff Infra en zijn zeer divers van aard. Heb je een kuub zand voor je tuin nodig of wil je een kabelsleuf laten graven? Wij leveren het, wij doen het. Maar onze echte kracht is het verzorgen van complete rioleringen (hoofdriool, huisaansluitingen en bergbezinkbassins) en ondergrondse stelsels waar het ook maar van toepassing is. Inclusief de volledige voorbereidende maatregelen die nodig zijn om de grond geschikt te maken voor een volgende bouwfase. Denk hierbij aan bodemsanering en het aanbrengen van funderingsconstructies.

Omdat alle benodigde specialismen onder één dak aanwezig zijn, kunnen wij elk bouwproject in onderlinge samenhang voor onze rekening nemen.

Grondwerkzaamheden

Onze werkwijze

De Van der Werff Groep is een bedrijf dat de mouwen opstroopt en gewoon aan het werk gaat. Maar wel altijd aan de hand van een helder plan van aanpak. Dat is ook nodig, omdat grondwerk samengaat met diverse grondstromen en logistieke handelingen. Met een zeer ervaren vast team van deskundige professionals brengen wij elk project waar grondwerk deel van uitmaakt van eerste idee tot oplevering tot een goed eind. Tijdens het bouwproces heb je één vast aanspreekpunt waarmee je snel en doeltreffend kunt schakelen.

Grondwerkzaamheden kosten

Wij bieden onze diensten natuurlijk aan tegen de scherpst mogelijke prijs. Daarnaast is één van onze belangrijkste kwaliteiten dat wij van A tot Z actief meedenken en uitdagingen met oog voor de praktische uitvoerbaarheid benaderen. Verder zien wij het als onze natuurlijke verantwoordelijkheid om onze klanten en de omgeving waarin wij werken zoveel mogelijk te ontzorgen. Daarbij hoort ook dat wij grote aandacht schenken aan duurzaamheid.

Schakel ons in voor jouw grondwerk

Wij denken mee, werken samen en komen zo tot het beste resultaat. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Dennis van der Werff

0172 - 469 511