Je bent hier:

Over ons

De Van der Werff Groep is een moderne onderneming met totaaloplossingen op maat voor infra- en milieutechnische projecten. Zowel onder als boven de grond: wij maken het helemaal. En dat altijd op een klantgerichte manier en vanuit een praktische benadering, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Geschiedenis

Wij zijn in 1976 begonnen als traditioneel grond-, wegenbouwbedrijf, al snel kwam daar de waterbouwtak bij. In de begintijd hielden wij ons vooral bezig met het uitvoeren van binnenstedelijke reconstructies, het aanleggen van riolering en de renovatie van kademuren.

Maar in de afgelopen twintig jaar hebben wij ons ontwikkeld tot een meer moderne onderneming, waarbij er ook meer aandacht kwam voor milieutechniek en engineering. Een gevolg van een vraag vanuit de markt en onze drang om te innoveren. We steken namelijk graag onze nek uit om vooruitstrevende plannen om te zetten in succesvolle projecten. Een recent voorbeeld hiervan is het plaatsen van snellaadstations.

Onze verschillende disciplines hebben we ondergebracht in drie werkmaatschappijen:

Deze drie werkmaatschappijen kunnen goed onafhankelijk van elkaar werken, maar ook uitstekend samen. Wij bundelen dan de krachten om tot een totaaloplossing te komen. Als een rode draad door deze werkmaatschappijen loopt onze kennis over grondwaterbeheersing. Wij hebben dit naadloos in onze bedrijfsactiviteiten geïntegreerd. Door onze integrale aanpak kunnen wij werkzaamheden uiterst kostenbewust uitvoeren en is de totale doorlooptijd strakker georganiseerd.

Certificaten

Klantgericht, flexibel, innovatief, loyaal en korte communicatielijnen zijn typerend voor de Van der Werff Groep. Conform de markteisen beschikken wij over de juiste certificering om werkzaamheden uit te voeren:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We zijn betrokken bij de wereld om ons heen. Veiligheid voor de omgeving waarin wij werken en onszelf is het uitgangspunt. Onze werkplaatsen voldoen aan alle veiligheidseisen en we werken zo milieubewust mogelijk. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de omgeving zo min mogelijk last heeft van de werkzaamheden die in de buurt plaatsvinden. Regelmatig verrassen we buurtgenoten met een attentie ter compensatie van de eventuele overlast. Verder zien wij er scherp op toe dat de bouwmaterialen duurzaam zijn en vernietigen wij afval op een verantwoorde manier.

Niet alleen in ons werk staan mens en milieu voorop. Ook in de vorm van sponsoring zijn wij zeer actief. Van culturele tot sociale activiteiten en van instellingen tot stichtingen die extra hulp kunnen gebruiken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit inmiddels in ons DNA.

Nog een interessant feit: wij zijn een officieel leerbedrijf voor jongeren die verder willen komen in de infra- en milieutechniek.