DienstenGrondwaterGrondwerkMilieuWegen
Je bent hier:

Saneren

Volgens de Dikke Van Dale is de definitie van saneren ‘weer gezond maken’ of ‘op orde brengen’. Dat is precies wat EcoCare Milieutechniek als onderdeel van de Van der Werff Groep doet wanneer er sprake is van een situatie waarin saneren nodig is. Wij zoeken de beste oplossing om bestaande grond-, weg– en waterbouwwerken in hun functie te herstellen. Inmiddels hebben wij door de jaren heen een grote hoeveelheid verschillende saneringen naar volle tevredenheid van onze opdrachtgevers uitgevoerd.

De verschillende saneringen

EcoCare Milieutechniek heeft zich bekwaamd in verschillende soorten saneringen:

  • Bodemsanering. Bij het woord saneren wordt al snel hier aan gedacht. Bij bodemsanering wordt een stuk grond vrijgemaakt van bodemverontreiniging. Afhankelijk van de situatie kunnen we de verontreiniging ter plekke verwijderen; eerst afgraven, dan reinigen en terugstorten of de verontreiniging afgraven en afvoeren.
  • Grondwatersanering. Ook één van onze specialiteiten. In dat geval pompen we het verontreinigde grondwater op en lozen we het in een (meestal) mobiele waterzuiveringsinstallatie gezuiverde grondwater in oppervlaktewater of in de openbare riolering.
  • Asbestsanering. Wij bieden asbestsanering buiten gebouwen aan, waarbij de veiligheid van de omgeving voorop staat.
  • Tanksanering. Hierbij wordt de tank eerst vrij gegraven en daarna onder hoge druk gereinigd. De uit de tank verwijderde producten en het spoelwater worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Daarna wordt de tank conform wettelijke bepalingen afgevoerd en verschroot. In alle gevallen van saneren beschikken wij over de benodigde certificering, waardoor je verzekerd bent van het beste resultaat.
Bodemsanering werkzaamheden

Saneringsplan

Voordat wij starten met het saneren van bodem, grondwater, asbest of tanks wordt een saneringsplan opgesteld. In het geval van bodem- of grondwatersanering zijn de richtlijnen van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) leidend. In het saneringsplan worden onder meer de doelstelling van de sanering, de werkwijze, de duur van het saneringsproces, het resultaat en de toekomstige bestemming van het gesaneerde werk opgenomen. Als het over asbestsanering gaat, wordt een soortgelijk saneringsplan opgesteld.

Saneringskosten

Bodemsanering, grondwatersanering, asbestsanering en tanksanering is zelden standaardwerk. Je mag er hoe dan ook van uitgaan dat wij de scherpst mogelijke prijs aanbieden. Verder denken wij van A tot Z actief mee en benaderen wij elke uitdaging met oog voor de praktijk. Bovendien zien wij het als onze natuurlijke verantwoordelijkheid om onze klanten en de omgeving waarin wij werken zoveel mogelijk te ontzorgen.