Engineering Infrastructuur Waterfront Harderwijk

Harderwijk wil weer een echte stad aan het water worden. Het project Waterfront is een ambitieus plan om dit te realiseren. Bedrijvigheid en industrie aan de kust maken plaats voor wonen, winkelen en recreëren, op en rond het water. Hiervoor moet een zes kilometer lange kustzone worden herontwikkeld. Hoofdaannemer Boskalis, die hiervoor verantwoordelijk is, heeft de Van der Werff Groep gevraagd het civieltechnisch ontwerp van dit veelomvattende project te maken.

De opdracht 

Langs de kust zullen verschillende nieuwe deelgebieden ontstaan:

 • Rustgebied Noord
 • De Mheenlanden
 • Bedrijventerrein uitbreiding Lorentzhaven
 • Overloopterrein
 • De Bakens
 • De Eilanden
 • De kades
 • Stadswerven
 • Kop van de Stadswerven
 • Jachthaven de Kant
 • Boulevard en stadshaven
 • Dolfinarium
 • Passantenhaven
 • Strandeiland
 • Zuidereiland

Voor al deze deelgebieden ontwerpen wij de infrastructuur, op basis van het Programma Van Eisen van de gemeente Harderwijk en in overleg met Boskalis. Ter illustratie: in Jachthaven de Knar moesten 350 parkeerplaatsen en meer dan 450 ligplaatsen komen. Daarbij moest de nieuwe haven ten opzichte van de oude Jachthaven 90 graden worden gedraaid en 150 meter verplaatst richting het Dolfinarium. En bij het ontwerp van de riolering en wegen van woonwijk de Eilanden moest onder meer rekening worden gehouden met de bouw van 750 woningen, aan of op het water.

Bekijk voor meer informatie over het project zelf op WaterfrontHarderwijk.nl.

De werkzaamheden 

Vanuit het project Waterfront was vooral behoefte aan advies op het gebied van:

Al deze adviezen hebben we in nauwe samenwerking met de gemeente en opdrachtgever uitgewerkt in ontwerpen en vervolgens omgezet in RAW-bestekken. “Het engineeren van de infrastructuur hebben we vanuit een praktische insteek benaderd. Omdat wij zelf dagelijks met onze voeten in de klei staan, konden we heel gemakkelijk de praktische haalbaarheid van de bestekken en ontwerpen toetsen, waardoor we zowel budgettair als technisch optimaal bezig waren”, legt projectleider Bart van Miligen uit.

Dat dit werd gewaardeerd, bleek wel uit het feit dat de opdrachtgever ons heeft gevraagd om het grondwerk voor meerdere deelprojecten te verrichten. Van Miligen: “Jachthaven de Knar is daar een mooi voorbeeld van. Wij hebben het complete gebied bouwrijp gemaakt.”

Jachthaven de Knar is ook het deelproject van Waterfront dat als eerste is opgeleverd. Eind 2015 is het feestelijk geopend en heeft de plaatselijke watersportvereniging haar intrek genomen in het nabijgelegen nieuwe clubgebouw. De ontwerpideeën voor alle andere deelgebieden zijn inmiddels afgerond. In overleg met Boskalis zullen we ook betrokken worden bij de grondwerkzaamheden bij de door ons ontworpen deelgebieden.

Over het project

Kees de Boer, projectmanager van Boskalis:

“Het is geen gemakkelijk project geweest; alleen al vanwege de lange doorlooptijd en de obstakels die we op ontwikkelingsgebied met elkaar hebben genomen. Maar de Van der Werff Groep heeft met haar werkmaatschappij WACOM echt de schouders eronder gezet. Met een goed oog voor detail heeft zij zeer uitvoerbare ontwerpen gemaakt, binnen het gewenste budget. Hieraan merk je dat zij het klappen van de zweep kennen, en niet vanuit een ivoren toren werken. En dat communiceert prettig.”

4 belangrijke kenmerken van het project

 • Ontwerpen van ca. 100 dwarsprofielen, kades, riolering, cunet en verharding
 • Rioleringsontwerp gedimensioneerd en uitgewerkt voor 6 km gescheiden stelsel
 • Tekeningen voor 8 verschillende typen steigerconstructies voor in de havens
 • 20 bestekken met bijbehorende tekeningen voor de deelgebieden gemaakt

Ook een engineeringsproject samen doen?

Wij sparren graag met jou over de beste aanpak. Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan en wij helpen je verder.

Dennis van der Werff

0172 - 469 511