Bouwrijp maken van Rijksmuseum

Het was één van de spraakmakendste verbouwingen van de laatste jaren in Nederland: het Rijksmuseum dat in een nieuw jasje werd gestoken. De Van der Werff Groep heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd door de bouwplaats in te richten en het terrein bouwrijp te maken. 

De opdracht 

Vlak voor de grote verbouwing aan de buiten- en binnenkant werden wij benaderd door Vlasman B.V., de Alphense partij die de grote binnensloop van het monumentale pand heeft uitgevoerd. Hun belangrijkste vraagstuk: hoe kan het terrein zonder schade aan te richten bouwrijp gemaakt worden, zodat de daadwerkelijke renovatie kan beginnen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verbouwing uit het zicht van het publiek blijft? “Die vragen, in combinatie met de beperkte doorlooptijd van het project, maakten dit een kolfje naar onze hand. Direct na de bouwvak in september startte het voortraject en in oktober reden onze eerste vrachtwagens met materieel en materiaal richting Amsterdam”, vertelt projectleider Sipke Vrieswijk.

De werkzaamheden

Aan de bouwplaats werden flinke veiligheidseisen gesteld; zowel door de hoofdopdrachtgever (de Rijksgebouwendienst) als de Gemeente Amsterdam. Vrieswijk: “We moesten ons werk uitvoeren zonder trillingen in het rijksmonument te veroorzaken. Dat vereiste een zorgvuldige en systematische aanpak van onze werkzaamheden.”

Tuin ontmantelen en schutting plaatsen 

De eerste uitdaging: het ontmantelen van de museumtuin. De kunstwerken hieruit, inclusief het historische gietijzeren hekwerk, zijn genummerd ingepakt en opgeborgen, zodat deze naderhand op exact dezelfde plek teruggezet konden worden. Ook rond de al eeuwenoude bomen werd bescherming aangebracht. Rondom de hele bouwplaats hebben we een schutting geplaatst die het bouwterrein en de aanwezige kunstwerken beschermde tegen diefstal en vandalisme.

Reguliere bouwrijpwerkzaamheden 

Naast deze niet alledaagse werkzaamheden deden we ook de “reguliere” bouwrijpwerkzaamheden, zoals:

  • Bouwwegen maken, waarbij het vooral belangrijk was om de doorstroming van het verkeer soepel te laten verlopen en het aantal transportbewegingen tot een minimum te beperken.
  • Opstelplaatsen van betonplaten maken waar kranen konden afstempelen.
  • Keerwanden plaatsen.

“De unieke locatie zorgde ervoor dat ook de reguliere werkzaamheden veel aanpassings- en doordenkvermogen van onze jongens op de bouwplaats vroegen. Vandaar dat een zeer ervaren projectleider en uitvoerder dit project aanstuurde, in continue afstemming met de projectleider van Vlasman”, aldus Vrieswijk.

Vindingrijkheid: klimaatleidingen sparen 

Onze vindingrijkheid werd op de proef gesteld toen tijdens het inrichten van de bouwplaats bleek dat er binnen het bouwwegtracé allerlei klimaatleidingen lagen. Deze leidingen zorgen voor een goede klimaatbeheersing in het museum en zijn dus absoluut precair. De leidingen moesten buiten de belasting van het bouwverkeer blijven. Daarom zijn de bouwwegen en in aantal gevallen de leidingen in overleg met Vlasman verlegd en hebben we bescherming rondom de leidingen aangebracht om onnodige beschadiging te voorkomen.

Over het project:

Richard Vlasman, van Vlasman B.V.:

“Het is bijzonder dat twee Alphense bedrijven samen aan een dergelijk prestigieus project hebben gewerkt. Tot ieders tevredenheid heeft de Van der Werff Groep deze complexe klus geklaard. Door hun snelle handelen kon tijdens het project gas worden gegeven. Hun expertise was van grote toegevoegde waarde.”

5 belangrijke kenmerken van het project

  • 20 bewegwijzeringen en aanduidingen op het werkterrein aangebracht
  • 410 meterslange schutting is geplaatst
  • 270 meter aan keerwanden geplaats
  • 2068 m2 aan platen afgevoerd en gestort
  • 5500 m2 wegendoek aangebracht onder puinfundering

Ook een project met ons samen doen?

Wij sparren graag met jou over de beste aanpak. Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan en wij helpen je verder.

Dennis van der Werff

0172 - 469 511