A&ODienstenGrondwaterGrondwerkMilieuWegenRiool vervangen
Je bent hier:

Riool vervangen of aanleggen

In Nederland moeten steeds meer riolen worden vervangen. De oorzaak: de huidige riolen hebben een capaciteitsprobleem; ze kunnen het regenwater (HWA) en het vuilwater (DWA) niet aan, waardoor de straten onder kunnen lopen. De extreme regenval van de laatste tijd heeft dit meer dan eens duidelijk gemaakt. Complexe rioolreconstructies zijn de Van der Werff Groep op het lijf geschreven. Net als het aanleggen van een compleet nieuwe riolering. Binnen de werkmaatschappij Van der Werff Infra pakken we dit op.

Een (bijzonder) gescheiden rioolstelsel en persriolering

Een oud riool vervangen of compleet nieuw aanleggen. In beide situaties hebben wij inmiddels onze sporen verdiend. Het maakt ons daarbij niet uit om welk soort rioolstelsel het gaat:

  • Een gescheiden rioolstelsel: bij een gescheiden riolering liggen er twee buizen onder de grond: één voor afvalwater en één voor regenwater. Het vuile water gaat naar een zuiveringsinstallatie. Het regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem of gaat naar oppervlaktewater, zoals een sloot of een rivier.
  • Een bijzonder gescheiden rioolstelsel: in dit stelsel wordt naast het regenwater, ook onderscheid gemaakt tussen schoon en vuil regenwater. Schoon regenwater komt van bijvoorbeeld de daken van huizen. Het regenwater afkomstig van een parkeerterrein is bijvoorbeeld vuil hemelwater. Het schone regenwater loopt over naar een vijver of sloot. Het vuile regenwater gaat naar een zuiveringsinstallatie.
  • Persriolering: bij persriolering wordt met een pomp wordt het vuilwater onder druk door de riolering gepompt. De rioolbuizen bestaat uit een soort dikke tuinslangen. Deze manier van riolering is mede daardoor vooral geschikt voor buiten de bebouwde kom en om grote hoeveelheden afvalwater van de stand naar de rioolwaterzuivering te transporteren.

Zorgen voor goede doorstroming

Een vloeiend verhang is cruciaal voor een goede doorstroming in het riool. Anders kan het zijn dat de rioolbuis op bepaalde punten langzaam wegzakt en na verloop van tijd dichtslibt, omdat vuil uit het hemelwater of afvalwater zich op het laagste punt ophoopt. Met grote zorg verdichten we de bodem, waardoor het overtollige water gelijkmatig door de riolering kan stromen. Soms is het hiervoor nodig om het riool te onderheien. En indien nodig draineren of bemalen we de grond waar de riolering komt te liggen. Omdat ook grondwaterbeheersing tot onze specialiteiten behoort, kunnen wij dit geheel voor onze rekening nemen.

Ook de fundering van de straat krijgt van ons extra aandacht, omdat de wegfundering ook grote invloed heeft op het riool.

Grondige rioolinspectie

Bij een binnenstedelijke reconstructie laten we het riool tussentijds controleren met video-inspectie, onder meer om te kijken of er geen vervormingen in de buis zijn. Dit levert een rapport op aan de hand waarvan we besluiten of er aanpassingen dan wel reparaties nodig zijn. Wij regelen de inspectie met een kundige partij en pakken alles binnen de onderhoudstermijn aan. Zodat een woonwijk zonder problemen gebruik kan maken van het riool.

Bij de aanleg van een bedrijventerrein is deze rioolinspectie niet nodig.

Plan van aanpak

Naast een goed werkend riool vervangen of aanleggen, is ons belangrijkste doel het optimaal ontzorgen van onze opdrachtgever. Wij stropen de mouwen op en nemen al het regelwerk uit handen. Rioolreconstructies doen wij bij voorkeur volgens ons op maat gemaakt plan van aanpak (zie ook de EMVI-methode). Het bijbehorende kwaliteitsplan is dan ons houvast. Met een zeer ervaren team van deskundige professionals voeren wij de werkzaamheden gestructureerd en gefaseerd uit:

  1. Reinigen van het huidige riool.
  2. Huidige bestrating weghalen en de grond uitgraven.
  3. Het oude riool verwijderen.
  4. Grondwater beheersen.
  5. Nieuwe riolering aanleggen en juiste aansluitingen maken.
  6. Bestrating aanbrengen.
  7. Inspectie van de riolering en verbeteringen aanbrengen.

Deze werkzaamheden doen we het liefst zoveel mogelijk per straat, zodat de wijkbewoners er zo min mogelijk last van hebben. Sowieso communiceren we met bewoners continu over wanneer wat gedaan wordt. Onze mannen gaan met een open en spontane houding het gesprek aan.

Relinen van het riool?

Relinen of relining is een techniek waarbij de binnenkant van het riool opnieuw wordt bekleed. De straat hoeft hiervoor niet open gebroken te worden. Wij gebruiken deze techniek soms om bepaalde punten binnen het riool te verbeteren. We kunnen ook complete rioleringen relinen, al is een rioolreconstructie wel een duurzamere oplossing. Door het relinen van het riool gaat de capaciteit namelijk verder achteruit.

Kosten van riolering vervangen

Wij doen rioolreconstructies en bijbehorende binnenstedelijke aanpassingen tegen de scherpst mogelijke prijs. Maar dat is niet het enige waarop wij letten bij het realiseren ervan. Wij zien het als onze natuurlijke verantwoordelijkheid om onze opdrachtgever en de betreffende omgeving zoveel mogelijk te ontlasten. Daarom zijn wij tijdens het leggen van het riool constant ter plaatse om de vorderingen te zien en met de opdrachtgever te overleggen. Zodat hij niet voor verrassingen komt te staan.