A&ODienstenGrondwaterGrondwerkWegen
Je bent hier:

Binnenstedelijk bouwen

Is een woonwijk in een gemeente toe aan nieuwe riolering? Moeten er straten verlegd of opgehoogd worden en nieuwe parkeerplaatsen worden gemaakt? De Van der Werff Groep biedt een totaaloplossing voor binnenstedelijk bouwen. Binnen de werkmaatschappij Van der Werff Infra pakken wij dit op.

Sinds 1979 voeren wij binnenstedelijke reconstructies uit. De laatste jaren doen wij het nog klantgerichter door een op de klant afgestemd kwaliteitsplan. Lees hier meer over bij EMVI-methode. Onze opgedane ervaringen zetten wij in om onze werkmethodes, -technieken en -materiaal continu door te ontwikkelen waarbij het ontzorgen van de opdrachtgever en communicatie met omwonenden extra aandacht krijgen. Dat heeft ertoe geleid dat wij op het gebied van rioolreconstructies zeer hoge kwaliteit kunnen bieden. En daardoor kunnen wij een hoge productiesnelheid halen. Dit heeft tot gevolg dat de overlast voor omgeving beperkt is. Nog een voordeel is dat wij alle disciplines in huis hebben en bij een gewijzigde situatie eenvoudig kunnen inspringen, zonder dat het ten koste van de doorlooptijd gaat.

Hoe pakken wij binnenstedelijke reconstructies aan?

Ons plan van aanpak is helder: wij ontzorgen onze opdrachtgever zoveel mogelijk door het heft in handen te nemen. Daarbij is de planning ons houvast. Met een ervaren team van deskundige professionals voeren wij de werkzaamheden gestructureerd en gefaseerd uit:

1. Voorbereidingsfase: We beginnen met het weghalen van obstakels in de omgeving (hekken, lantaarnpalen, openbaar groen) en het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen voor bewoners (zoals bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen en in- en uitritten). Ook maken we proefsleuven zodat bestaande kabels en leidingen niet beschadigd of overbelast raken.

2. Werkfase: We breken de bestaande bestrating op en, voeren het benodigde grondwerk uit. Vervolgens verwijderen we – waar nodig – de oude riolering en brengen de nieuwe riolering aan. Daarna vullen we de rioolsleuf aan en bouwen we de wegfundering op. Tot slot brengen we de verharding aan.

De werkzaamheden voeren wij zoveel mogelijk uit in aansluitende werkvakken. In het voorste vinden de rioolwerkzaamheden plaats, in het tweede vak is de straatploeg aan het werk. Wanneer die klaar is, beginnen we met de nieuwe verharding en kan de rioolploeg verder naar het volgende vak. Deze aanpak zorgt ervoor dat wij altijd uitstekend op schema liggen en de omwonenden zo min mogelijk overlast van het werk ondervinden. De omwonenden informeren we altijd heel nauwgezet over de gang van zaken.

3. Nazorgfase: Elk project verdient nazorg. Daarom controleren wij in de onderhoudstermijn de staat van het geheel en peilen wij hoe de omwonenden onze werkzaamheden ervaren hebben. Want hoe je het ook wendt of keert: het (her)bouwen in woonwijken gaat altijd gepaard met enige overlast. Wij zien het echter als onze natuurlijke verantwoordelijkheid om de omgeving zoveel mogelijk te ontlasten en voor te lichten. Met een open, frisse houding en onze no-nonsense mentaliteit staan wij dan ook klaar om bewonersvragen te beantwoorden en hun zorgen weg te nemen. Per project kijken we ook of we iets extra’s aan hen kunnen aanbieden, zoals het lappen van hun ramen of het uitdelen van schoonloopmatten.

Onze specialiteiten bij binnenstedelijk bouwen

Grote of kleine binnenstedelijke reconstructies. Wij doen het allemaal graag. Bekijk hieronder de specialiteiten die wij in huis hebben: