Grondwaterbeheersing

Grondwaterbeheersing – bronbemaling Grondwaterbeheersing (soms ook wel aangeduid met bronbemaling) is zeker in Nederland, met een grote variatie in grondsoorten en bodemgesteldheid, van groot belang bij bouwprojecten. Denk aan het verlagen van het waterpeil in bouwputten om droog te kunnen werken bij het aanleggen van leidingen en rioleringen. Denk bijvoorbeeld ook aan het bouwen van kelders…

emissiearm bouwen en werken

Emissiearm bouwen

Emissiearm bouwen Bij Van der Werff Groep geloven we in emissiearm bouwen. Niet alleen omdat we als voorloper vinden dat de bouwsector deze verduurzamingsslag moet maken, maar ook omdat het simpelweg kan. Door te investeren in de herinrichting en organisatie van huidige en toekomstige bouwwerkzaamheden kan de bouwsector geleidelijk afscheid nemen van de traditionele werk-…