Grondwaterbeheersing

Grondwaterbeheersing – bronbemaling Grondwaterbeheersing (soms ook wel aangeduid met bronbemaling) is zeker in Nederland, met een grote variatie in grondsoorten en bodemgesteldheid, van groot belang bij bouwprojecten. Denk aan het verlagen van het waterpeil in bouwputten om droog te kunnen werken bij het aanleggen van leidingen en rioleringen. Denk bijvoorbeeld ook aan het bouwen van kelders…