Reconstructie Bomenbuurt Alphen aan den Rijn

In de herfst van 2015 startte Van der Werff Infra in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn met de reconstructie van de Bomenbuurt in Alphen aan den Rijn. De opdracht werd verworven door middel van een succesvolle EMVI-aanbesteding. In de Bomenbuurt bevindt zich onder meer de Molukse wijk, waar koningin Maxima in september 2015 te gast was om het 50-jarig bestaan van de wijk met de bewoners te vieren. Het gehele werk is in twee delen als twee afzonderlijke projecten uitgevoerd. Eerst hebben we Bomenbuurt Noord heringericht en in het voorjaar van 2016 opgeleverd. Daarna hebben we - wederom op basis van aanbesteding - van de gemeente de opdracht gekregen om de reconstructie van de Bomenbuurt Zuid uit te voeren, In mei voeren. In mei 2016 werden de rioleringswerkzaamheden afgerond en eind 2016 werd de noordzijde definitief afgerond met de aanplant van nieuwe bomen in de wijk. De zuidzijde hebben we - ook binnen de planning - op 15 maart 2017 opgeleverd.

De opdracht 

Voor de gemeente Alphen aan den Rijn was het belangrijk om in alle opzichten volledig ontzorgd te worden. Dat betekende voor ons onder meer dat de buurtbewoners zo weinig mogelijk hinder van onze werkzaamheden moesten ondervinden. Omgevingsmanagement, communicatie, bereikbaarheid en leefbaarheid waren dan ook cruciale zaken in het programma van eisen die we van de gemeente ontvingen. Bovendien moesten we rekening houden met het feit dat de buurt bestaat uit op staal gefundeerde woningen met eenzelfde bodemopbouw: zand op klei. Een andere factor was het vervangen van poreuze betonnen riolering door een leiding van PVC, waardoor de drainerende werking verdween en de grondwaterstand zou stijgen. Bronbemaling in de nabijheid van op staal gefundeerde bebouwing kan schade aan de opstallen veroorzaken. Daarom hebben we gekozen voor minimale bronbemaling op één locatie en retourbemaling op andere locaties. Daardoor is de kans op schade aan bebouwing tot nul gereduceerd.

Van ons werd natuurlijk een gedegen Plan van Aanpak verwacht. We hebben in alle opzichten aan de gestelde voorwaarden voldaan. Al voor aanvang van het project hebben we informatiebijeenkomsten met de bewoners gehouden. Tijdens de uitvoering konden de bewoners onder meer op de hoogte blijven van de (planning van de) werkzaamheden door middel van een speciaal aangemaakte app waarin de voortgang in woord en beeld werd vastgelegd. Ook hebben we het werk uitgevoerd volgens de gedragscode van de stichting Bewuste Bouwers.

Stichting Bewuste Bouwers

De werkzaamheden 

Bij de uitvoering van de projecten zijn verschillende disciplines aan bod gekomen.

• Opbreken van 45.000 m2 bestaande bestrating
• Aanbrengen van 12.850 m3 nieuwe wegfundering
• Leveren en aanbrengen van 46.000 m2 nieuwe bestratingsmaterialen
• Aanbrengen en onderhouden 4.200 m1 bemaling
• Verwijderen 4.200 m1 oude riolering en fundering
• Maken en plaatsen van 135 putten
Aanleggen van 8.350 m1 gescheiden rioolstelsel
Grondwerkzaamheden (6.250 m3) nabij op staal gefundeerde woningen
• Leveren en aanbrengen 28.300 stuks beplanting en bomen

Kenmerkend voor het project was de zeer snelle gefaseerde uitvoering, met twee aansluitende werkvakken. In het voorste vak zorgt de opbreekploeg voor het verwijderen van de bestrating. Vervolgens gaat de rioolploeg in dat vak aan de slag, waarna de bestratingsploeg de zaken afrondt en de rioolploeg doorschuift naar het volgende werkvak dat inmiddels door de opbreekploeg is voorbewerkt. Mede dankzij die werkmethodiek zijn we in staat gebleken om beide projecten, zowel Noord als Zuid, in een tijdsbestek van 15 maanden uit te voeren.

Projectleider Manfred Vos wist vooraf dat de efficiënte manier van werken zou zorgen voor tijdwinst.

“Onze verwachtingen zijn uitgekomen. Alleen al bij de Bomenbuurt Zuid, waar voor de uitvoering 300 dagen in het bestek als eis was vastgelegd, hebben we daardoor zeker vier maanden gewonnen. We hebben met z’n allen een geweldige prestatie geleverd door een complete woonwijk in zo’n korte tijd te reconstrueren.”

Over het project

Wijkbewoonster Elleke Suitela was tijdens de looptijd van het project dik tevreden over de gang van zaken.

“Wat ons in de wijk vooral is opgevallen, is dat er hard gewerkt werd en ook heel gedisciplineerd. Als de werkmannen ’s morgens vroeg aankwamen, gingen ze direct aan de slag. De informatievoorziening was ook prima. We werden door Van der Werff Infra goed op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en we konden ook nog elke week terecht bij het inloopspreekuur. Daarnaast waren de medewerkers op straat altijd aanspreekbaar. De bereikbaarheid van onze woningen was goed geregeld, maar als er eens iets in de weg lag, werd het meteen opgelost. De organisatie was echt goed en het resultaat is ernaar. De wijk ligt er weer keurig bij!”

4 belangrijke kenmerken van het project 

  • Opbreken van bestrating en herbestrating
  • Aanleg nieuwe riolering
  • Gefaseerde uitvoering
  • Omgevingsmanagement

Ook toe aan reconstructiewerkzaamheden?

Wij sparren graag met jou over de beste aanpak. Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan en wij helpen je verder.

Dennis van der Werff

0172 - 469 511