Kunstgrasveld Alphia

Sinds 2015 moeten sportverenigingen door afnemende gemeentelijke ondersteuning steeds meer hun eigen broek ophouden. Onderhoud aan bestaande accommodaties en aanleg van nieuwe voorzieningen moeten in eerste instantie uit eigen of gesponsorde middelen worden betaald. Wanneer er sprake is van maatschappelijke betekenis, vindt toetsing door de gemeente plaats voor een eventuele bijdrage. Dat was ook het geval bij de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging Alphia.

De opdracht

De Van der Werff Groep is door haar betrokkenheid in de sport door meerdere verenigingen benaderd om mee te denken over de aanleg van sportvelden en infrastructuur. Van hieruit hebben wij in de zomer van 2017 het hoofdveld van Alphia omgebouwd van een traditioneel natuurgrasveld naar een kunstgrasveld.


Plan van Aanpak
In 2017 heeft de Van der Werff Groep onder meer het grootste openbare Free Runpark van Europa gerealiseerd; 4 voetbalvelden bij ARC en het hoofdveld van voetbalvereniging Alphia. Daarnaast lopen er diverse adviestrajecten bij voetbalverenigingen, hockeyverenigingen en American Football verenigingen.  Bij veel van deze verenigingen is een ledenstop ingesteld, vanwege ontoereikende continue veldcapaciteit. Wij adviseren de verenigingen met behulp van een Plan van Aanpak, tekeningen en kostenramingen om de situatie te verbeteren.

De werkzaamheden

“De aanleg van kunstgrasvelden past uitstekend binnen onze civieltechnische activiteiten”, aldus Dennis van der Werff. “Het proces doet enigszins denken aan het bouwen van pompstations. In beide gevallen hebben we te maken met gefaseerde keuringen en logistieke uitdagingen. Zoals bij het ontgraven, maar ook bij het aanbrengen van de sporttechnische laag en het aanbrengen van de toplaag.” Ook bij het bouwen van een pompstation zijn deze logistieke uitdagingen aan de orde van de dag. Daarbij worden de werkzaamheden aan de onderlagen en de toplaag door de Van der Werff Groep BRL-gecertificeerd uitgevoerd.

NOCNSF-KNVB2-15

“De Van der Werff Groep voldoet aan de sporttechnische norm NOCNSF-KNVB2-15, die voor sportvloeren en -accommodaties geldt. Die moeten na aanleg, ombouw, renovatie of herkeuring tenminste voldoen aan een aantal stringente eisen. Die worden door de sportbonden en andere belanghebbenden geformuleerd en hebben betrekking op sportfunctionaliteit, veiligheid, bespeelbaarheid, uniformiteit en duurzaamheid.”

Logistiek

Het voorbereidingstraject  en de aanleg is bij de Van der Werff Groep  in vertrouwde en veilige handen. “We denken mee, we lossen dingen op en we realiseren het best mogelijke resultaat omdat we de engineering en uitvoering in eigen hand houden. Daarnaast zijn we logistiek sterk en zorgen we er ook voor dat de gebruikers, omwonenden en de omgeving minimale overlast van ons werk ondervinden. Wanneer we buiten het seizoen kunnen werken, hebben we - inclusief civieltechnische aanpassingen – vier weken bouwtijd nodig voor een voetbalveld en zes weken voor een hockeyveld om het werk van begin tot eind uit te voeren. Voor ons is het adviseren bij en het aanleggen van sportvelden een mooie en passende aanvulling op onze activiteiten, waarbij we onze beproefde werkmethodiek kunnen hanteren. Veel werk in weinig tijd is ons handelsmerk.”

Over het project

De gemeente Alphen aan den Rijn was uitermate tevreden over de prestatie van de Van der Werff Groep. “De vooraf opgestelde planning en fasering is ruim voldoende waargemaakt, waardoor het complex in gebruik kon blijven tijdens de uitvoering. Van der Werff Infra is verantwoordelijk geweest voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) binnen het project. Zij hebben dit met de gebruikers en nevenaannemers naar tevredenheid van de opdrachtgever ingevuld en uitgevoerd." Een citaat uit de bijbehorende tevredenheidsverklaring van de gemeente Alphen aan den Rijn luidde: "De technische bekwaamheid van het leidinggevend en uitvoerend personeel is ruim voldoende gebleken. Wij bedanken u voor de correcte samenwerking.”

5 Belangrijke kenmerken van het project

• Ontgraven
• Aanbrengen van fundering
• Aanbrengen van een sporttechnische laag van zand en/of granulaat
• Aanbrengen van kunstgras als deklaag
• Omgevingsmanagement

Vraag vrijblijvend een offerte aan

We zetten onze expertise graag in om ook jouw plannen binnen het budget en de afgesproken tijd te realiseren. Neem dus gerust contact met ons op.

Dennis van der Werff

0172 - 469 511