Grondwaterbeheersing - bronbemaling

Grondwaterbeheersing (soms ook wel aangeduid met bronbemaling) is zeker in Nederland, met een grote variatie in grondsoorten en bodemgesteldheid, van groot belang bij bouwprojecten. Denk aan het verlagen van het waterpeil in bouwputten om droog te kunnen werken bij het aanleggen van leidingen en rioleringen. Denk bijvoorbeeld ook aan het bouwen van kelders en parkeergarages. De Van der Werff Groep heeft grondwaterbeheersing naadloos in de bedrijfsactiviteiten geïntegreerd. Hierdoor kun je er zeker van zijn dat bouwwerken altijd op een stevig fundament worden gebouwd.

Bronbemaling technieken

Verschillende situaties vragen om een specifieke aanpak. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in meerdere technieken.

  • Retourbemaling: het opgepompte grondwater wordt weer in de bodem teruggebracht.
  • Open bemaling: om ontgravingsputten droog te houden.
  • Bronbemaling: noodzakelijk als beneden de grondwaterspiegel gewerkt moet worden. Op verschillende plekken pompen we grondwater op en voeren het via de leiding af.
  • Spanningsbemaling: om het evenwicht tussen grond en water bij diepere grondlagen te herstellen. We onttrekken het grondwater uit de zandlaag die wordt afgesloten door een kleilaag. Hierdoor wordt de druk onder de kleilaag verlaagd.

Voorafgaand aan een project nemen wij altijd ter plekke poolshoogte van de situatie. Op basis daarvan ontwikkelen we een doordacht bemalingsplan dat onderdeel is van een volledig bemalingsadvies. Uiteraard doen wij ook graag de uiteindelijke uitvoering.

Grondwaterproblemen oplossen?

Wij weten hoe wij met grondwater moeten omgaan. Wil jij weten hoe wij dat doen? Vraag direct om een offerte of neem vrijblijvend contact met ons op.

Grondwaterproblemen oplossen?

Wij weten hoe we met grondwater moeten omgaan. Wil jij weten hoe wij dat doen? Vraag direct om een offerte of neem vrijblijvend contact met ons op.

Dennis van der Werff

0172 - 469 511