A&ODienstenGrondwaterGrondwerkMilieuWegen
Je bent hier:

Tankstation bouwen

Of het nu gaat om de bouw van een nieuw tankstation of renovatie van een bestaand tankstation: de Van der Werff Groep heeft de juiste expertise in huis. Binnen de werkmaatschappij EcoCare pakken wij dit op.

Sinds 1995 bouwen wij tankplaatsen en tankstations. We doen dat voor:

 • Regionale/landelijke oliehandelaren;
 • Particuliere tankstationseigenaren;
 • Transportbedrijven die een tank- en/of wasplaats voor eigen gebruik willen;
 • Internationale oliemaatschappijen.

Zo hebben we voor Tango al meer dan 100 onbemande tankstations gerealiseerd. En ook met vrijwel alle andere internationale oliemaatschappijen zoals Texaco, BP en Shell hebben wij de afgelopen jaren verschillende tankstations (met carwash en/of shops) gerealiseerd .

Ook het aanpassen, uitbreiden en onderhouden van tankstations behoort tot onze (gecertificeerde en erkende) werkzaamheden.

Van vergunning tot luifelbouw

Door onze jarenlange ervaring hebben wij het hele traject van een tankstation bouwen volledig in de vingers. Onze expertise omvat alle aspecten die bij de bouw van een tankstation aan de orde komen:

Als hoofdaannemer nemen wij het traject van A tot Z voor onze opdrachtgever uit handen. Wij verzorgen de vergunningen, het ontwerp en de engineering, de realisatie met bijbehorende planning en de nazorg. Wij bieden bovendien 24/7 onderhoud met landelijke dekking aan. Op elk moment van de dag staat één van onze specialisten klaar om calamiteiten te verhelpen, problemen op te lossen of (jaarlijkse) keuringen uit te voeren.

Milieutechnische projecten tankstation

Hoe pakken wij de bouw van tankstations aan?

Het bouwen van een tankstation is een complex proces. Wij denken daarom graag in het voortraject met onze opdrachtgever mee, zodat wij vanuit onze specialistische én praktische kennis tot gerichte oplossingen kunnen komen. Dat resulteert in een efficiëntere en betere bouw tegen lagere kosten.

Het realiseren van het tankstation pakken we gestructureerd aan. Op basis van het ontwerp stellen wij een transparante begroting en een plan van aanpak op, waarbij we beginnen met:

 1. Inventariseren van de maatregelen en voorzieningen op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu.
 2. Complete ontmantelingswerkzaamheden en bodemsanering.
 3. Luifelfundatie.
 4. Aanleg tankinstallaties en elektrotechnische installaties
 5. Aanleg van vloeistofdichte vloer.
 6. Aanleg van traditionele verhardingen.

Sleufwandbekisting

Een vooruitstrevende techniek die wij gebruiken bij het plaatsen van tankinstallaties is sleufwandbekisting. Hierdoor kunnen we relatief eenvoudig, met minimale trillingen bij (zettings-) en gevoelige objecten graven. Het grote voordeel van het gebruik van sleufwandbekisting is dat het enorm scheelt in bouwtijd en kosten en er minder schade aan de nabije omgeving wordt toegebracht. Wij passen sleufwandbekisting al 15 jaar toe en zijn actief betrokken bij de doorontwikkeling ervan.

Vast team

Elke bouw van een tankstation brengen wij met een goed ingespeeld team van het eerste idee tot oplevering tot een goed eind. Dit team bestaat altijd uit minimaal een projectleider en meewerkend uitvoerder, deze laatste is voortdurend op locatie aanwezig. Zo bewaken wij de kwaliteit van het geleverde werk en zorgen wij ervoor dat het binnen het gestelde budget en tijdsplan tot stand komt. Bovendien heeft onze opdrachtgever op die manier een vast aanspreekpunt waar eventuele vragen zo snel mogelijk worden beantwoord.

Ook wanneer wij optreden als onderaannemer bij de bouw van een tankstation, zijn we graag zoveel mogelijk ter plaatse om de voortgang in de gaten te houden.

Certificaten

Aan de bouw van tankstations worden hoge veiligheids- en kwaliteitseisen gesteld. Uiteraard zijn we hier tot in detail mee bekend. De Van der Werff Groep is gecertificeerd voor de aanleg van vloeistofdichte vloeren en de uitvoering van bodemsanering volgens alle geldende richtlijnen. Bekijk hier een overzicht van onze certificaten:

 • ISO 9001
 • VCA**
 • FSC-certificering
 • BRL SIKB7000 (bodemsanering)
  • Protocol 7001 (uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden).
  • Protocol 7004 (tijdelijk uitplaatsing van grond)
 • BRL SIKB 7700 (aanleg of herstel vloeistofdichte voorziening)
  • Protocol 7701 (prefab betonnen elementen)
  • Protocol 7702 (beton)
  • Protocol 7704 (kunstharsgebonden beschermlaag)
  • Protocol 7711 (voegafdichting)