GrondwerkNieuwsWegenbouw
Je bent hier:

Van der Werff Groep hoogt straat op met schuimglas

De Van der Werff Groep hoogt de Ridder van Montfoortlaan in Hazerswoude-Dorp op met schuimglas. Dit is een primeur voor Nederland, maar in Duitsland en Zwitserland wordt het materiaal al volop toegepast.

De gemeente Alphen aan den Rijn gaf  aannemersbedrijf Lindeloof  uit Hellevoetsluis de opdracht en die vroeg de Van der Werff Groep de uitvoering voor zijn rekening te nemen. Schuimglas is vier keer lichter dan water, waardoor de grond minder snel inklinkt en de straat langer op hoogte blijft. Het materiaal bestaat uit weggegooid glas dat niet geschikt is om nieuwe flessen mee te maken. Het glas wordt vermengd met andere stoffen en verhit tot negenhonderd graden, waardoor een soort schuim ontstaat. Wanneer het schuim weer afkoelt, valt het uiteen in luchtige brokjes die lijken op kiezeltjes.

Schuimglas is vier keer lichter dan water

Ophogen middels zand heeft tot gevolg dat de bodem blijft inklinken. De leverancier van het schuimglas is het Duitse bedrijf GEOCELL Schaumglas GmbH. Schuimglas wordt gemaakt van ingezameld glas. Het materiaal dat niet geschikt is voor de productie van nieuw glas wordt vermalen tot meel en opgeschuimd in een oven bij temperaturen tot 900 graden Celsius. Na afkoeling blijft een heel licht materiaal over dat zeker vier keer zo licht is als water en veel andere lichte ophoogmaterialen op onderdelen verslaat.  Het is dus niet alleen een technisch slimme oplossing, omdat gebieden gewichtsneutraal worden opgehoogd, maar ook een milieuvriendelijke , meldt de gemeente Alphen trots.

Zakking beperken tot 7 centimeter in 30 jaar

De proef in de deelgemeente Hazerswoude-Dorp is inmiddels klaar. Rondom de Montfoortlaan werd  ruim 6500 kuub van de schuimbrokjes verwerkt onder de weg. Dat gebeurde in een pakket van zo’n 50 centimeter dikte. Daarmee hoopt de gemeente een antwoord te hebben op de ernstige verzakkingen ter plekke. Terwijl de veengebieden in West-Nederland gemiddeld 15 tot 20 centimeter zakken per 30 jaar noteerde Hazerswoude in dezelfde tijdspanne op sommige plaatsen wel 80 centimeter.  Met het vederlichte schuimglas zou die zakking beperkt moeten blijven tot zo’n 7 centimeter.

Met een soortelijk gewicht van 150 kilo per kuub is schuimglas volgens fabrikant Geocell net zo licht als EPS. De kosten zijn ook vergelijkbaar, afhankelijk van de toepassing. Een groot voordeel is volgens Bart Visscher van de leverancier dat schuimglas minder gevoelig is voor aantasting door muizen en insecten en de inwerking van water. Ook brandstoffen of andere chemicaliën die bij ongelukken soms doorsijpelen tot in de fundering beïnvloeden het materiaal niet.

Uitloging nog in strijd met milieuregels

Helemaal nieuw is de toepassing van schuimglas in Nederland niet, weet Visscher. Bij particuliere opdrachtgevers wordt het wel gebruikt onder opritten, op groene daken en parkeergarages. Maar het voldoet nog niet aan alle eisen uit het Besluit Bodemkwaliteit. Bij uitloogproeven scoort het iets te hoog op de elementen antimoon en arseen. In Duitsland en Scandinavië wordt het al wel langer onder wegen gebruikt en is de toepassing niet in strijd met milieuregelgeving.

Alphen omzeilde voor de proef de regeltechnische beperkingen door het materiaal als een directielevering te geven aan de aannemer. De gereconstrueerde weg en het grondwater er omheen worden de komende jaren intensief gemonitord. Het Ingenieursbureau van de gemeente heeft hooggespannen verwachtingen van de proef en hoopt heimelijk ook met schuimglas aan de slag te kunnen rondom Boskoop. Daar is de bodem nog slapper en zakt nog harder. Het platform Slappe Bodem, waarin 21 gemeenten samenwerken die worstelen met de problematiek, volgt de ontwikkelingen ook op de voet.