GEM Vroondaal kiest Van der Werff Infra binnen MVO voor bouwrijp maken van Vroondaal Noord en Gravin Margarethalaan

GEM Vroondaal kiest Van der Werff Infra binnen MVO voor bouwrijp maken van Vroondaal Noord en Gravin Margarethalaan Nog net voor de bouwvak is de meervoudig onderhandse aanbesteding voor het bouwrijp maken van Vroondaal Noord en de Gravin Margarethalaan op basis van de laagste prijs toegekend aan Van der Werff Infra. Met het bouwrijp maken…